Ki-Látás Elemi Rehabilitációs Központ

Szolgáltatás elemei

Rehabilitációs felmérés   
Rehabilitációs intervenció   
Funkcionális látásvizsgálat          
Látástréning          
Tájékozódás és közlekedés          
Mindennapos tevékenységek és életvitelt segítő eszközök tanítása          
Kommunikációs és számítástechnikai eszközök használatának tanítása          
Adaptált  gépírás oktatás        
Tapintható írás-olvasás tanítás         
Pszichológiai szolgáltatás        
Szociális segítségnyújtás / esetkezelés

Rehabilitációs felmérés

A jelentkezés és a megállapodás megkötését követően kerül sor a rehabilitációs felmérésre, melynek során a gyógypedagógus a kórtörténet, a tájékozódás-közlekedés, a mindennapos tevékenységek valamint az infókommunikációs eszközök és a Braille írás-olvasás használatának kikérdezésével részletes képet kap a kliens jelenlegi állapotáról és javaslatokat fogalmaz meg rehabilitációjával kapcsolatban.     
A látással rendelkező kliensek esetében a felmérés része a funkcionális látásvizsgálat, amit az arra jogosult rehabilitációs szakember végez. Ennek keretében a hétköznapi élet különböző területein megtapasztalt látást térképezzük fel látásvizsgálati mérések és interjú segítségével.     
A felmérésben sor kerül a szociális és a pszichológiai felmérés is, melynek keretében a szociális munkás és a pszichológus a kliens szociális és pszichés erőforrásairól tájékozódik. 

Rehabilitációs intervenció

Amennyiben egy kliens egy meghatározott, jól körülhatárolható problémára gyorsan szeretne megoldást találni, lehetősége van igénybe venni a rehabilitációs intervenciós szolgáltatásunkat. Ez egy alkalmi jellegű segítségnyújtás, mely maximum 8 órában, maximum 2 alkalmon keresztül valósul meg. A rehabilitációs intervenciót a probléma jellegétől függően látássérültek pedagógiája szakos gyógypedagógus, pszichológus vagy mentálhigiénés szakember valamint szociális munkás vagy szociálpedagógus végzi. Azoknak a klienseknek ajánljuk, akik, többek között …

A szolgáltatás megalapozhatja a kliensnek az elemi rehabilitáció további moduljaiba való bekerülését.  
 

Funkcionális látásvizsgálat

Azon klienseink számára, akiknek van hasznosítható látása, látásrehabilitációs szolgáltatást nyújtunk. Ennek két területe van, a funkcionális látásvizsgálat és a látástréning. A vizsgálat célja, hogy a gyakorlatban hasznosítható látási funkciók (távoli és közeli látásélesség, kontrasztérzékenység, színlátás, sötétadaptáció, centrális és perifériás látótér) feltérképezésével megállapíthassuk, hogy a kliens milyen mértékben képes látására támaszkodni a közlekedés-tájékozódás, mindennapi tevékenységek, olvasás és információszerzés, valamint munkavállalás területein; milyen adaptációs technikákkal, optikai és/vagy elektronikus segédeszközökkel javítható látása; illetve mely területeken igényel rehabilitációt, beleértve a látástréninget is.

Optikai segédeszközök: különböző típusú és törőerejű nagyítók, fényvédő filteres/színszűrő szemüvegek és távcsövek.

Elektronikus segédeszközök: különböző típusú hordozható és asztali olvasótévék

Látástréning

Látástréning keretében történik a különböző látási funkciók fejlesztése, a megváltozott észlelési körülményekhez és a különböző környezeti feltételekhez való alkalmazkodás kialakítása; adaptációs technikák, optikai és elektronikus segédeszközök használatának megtanítása különböző praktikus tevékenységekhez. A látás fejlesztése elsődlegesen az olvasási készség kialakítása, megtartása, visszaszerzése valamint a tájékozódás-közlekedésben való használata érdekében.

Tájékozódás- és közlekedéstanítás

A közlekedés és tájékozódás tanítása során klienseinket megismertetjük azokkal a technikákkal, amik a biztonságos és önálló tájékozódáshoz és közlekedéshez szükségesek. Védőtartásokkal, látóvezető kísérési technikákkal, a különböző bottechnikákkal. Az addigi ismereteire építve kialakítjuk a tájékozódás fogalomrendszerét, amely segítségével gyorsan és hatékonyan orientálódik környezetében. A technikák elsajátítása után a számukra informatív támpontok felhasználásával egyre nehezedő helyszíneken közlekedve alkalmassá válnak arra, hogy eljussanak A pontból B pontba, ehhez kiválasszák és felhasználják a megfelelő eszközöket, útvonalakat, eltérülés esetén korrigáljanak. Képesek legyenek segítséget kérni, elutasítani. Önállóan közlekedő látássérültek esetén új útvonalak tanítását végezzük.

Vakvezető kutyát igénylő látássérülteket a tájékozódás és alapvető közlekedési technikák megismertetésével felkészítünk az önálló kutyás közlekedésre. A kutyakiképző szervezetekkel együttműködésben segítjük a kutyával való összehangolódást az átadás folyamatában, a helyi viszonyoknak megfelelő tájékozódás kialakítását, valamint konkrét útvonalak megismerését. Hosszabb ideje kutyával közlekedőket igény esetén új útvonalakkal ismertetünk meg.

Mindennapos tevékenységek és életvitelt segítő eszközök tanítása

A csökkent vagy elvesztett látás nem zárja ki az önellátást, a háztartás önálló vezetésének képességét, az önálló örömteli szabadidő eltöltést.        
A szolgáltatásunkban olyan kompenzációs technikák, módszerek, speciális és adaptált eszközök megismertetését kínáljuk fel, ami a megváltozott élethelyzetben lehetővé teszi a sikeres önálló életvezetést:

Célunk, hogy klienseink életüket tartalmasan, a lehető legnagyobb önállóságban éljék.

Rendelkezésünkre áll számtalan eszköz, amely egy jól felszerelt háztartásban megtalálható. A látássérültek számára lehetőség nyílik ezen speciálisan kialakított, módosított eszközök használatára, amelyek segítik őket, hogy közelíteni tudjanak a sérülés bekövetkezése előtti életvitelükhöz, csökkentsék hátrányaikat (beszélő készülékek, tapintható jelekkel ellátott használati tárgyak…).

A munkafolyamatokban felhasználjuk az elemi rehabilitáció más területén szerzett tudást, Braille írás/olvasás, optikai segédeszközök, kontrasztot biztosító alátétek, helyi világítások, árnyékolások alkalmazását.

Az újratanítási folyamat során teljes mértékben klienseink tempójában haladunk, figyelünk igényeikre, képességeikre és lehetőségeikre egyaránt.

Kommunikációs és számítástechnikai eszközök használatának tanítása

Köszönhetően napjaink rohamosan fejlődő technikai lehetőségeinek, egyre több minőségi segédeszköz és lehetőség áll a rehabilitáció előtt állók számára. Az egyik ilyen segítség az informatikában rejlik. Olyan megoldások sora érhető el napjainkban, amelyek segítségével mind a gyengénlátók, mind pedig a vakok számára egyre akadálymentesebben biztosítható az információhoz való hozzájutás.

Az elektronikus úton történő információszerzés számítástechnikai eszközök használatával valósul meg. A vakok számára a JAWS for Windows és az NVDA képernyőolvasó program, a gyengénlátók részére pedig a Magic és a ZoomText képernyő nagyító szoftver áll rendelkezésre számítógépes környezetben. A kommunikációt és az információszerzést a számítógép mellett egyre inkább lehetővé teszik az okostelefonok is, alapítványunk ezen eszközök használatához is képes hathatós segítséget nyújtani.

A számítógéppel és az említett eszközökkel való részletes megismerkedést egyéni, mindenki számára személyre szabott keretek között kívánjuk biztosítani.

Igény szerint tudunk segíteni a már Braille-t olvasóknak abban is, hogy ne csupán klasszikus, hanem a modern technológia segítségével, digitális módon is tudjanak Braille-t olvasni. Ehhez Braille kijelzők használatának oktatását tudjuk biztosítani.

Adaptált gépírás oktatás

A hatékony online kommunikáció elengedhetetlen része a billentyűzet megfelelő kezelése. A folyamat során a látássérült megismeri a billentyűzet felépítését, a betűk és parancsbillentyűk elhelyezkedését, azok használatát automatizálja az órai munka és az otthoni gyakorlásai során.

Célunk, hogy a folyamat végére a billentyűzet teljeskörű használatával a látássérült képes legyen a megfelelő írásbeli kommunikációra, a tízujjas gépírás elsajátításával még könnyebben indulhasson az informatikai ismeretek tanulásában.

Lehetőséget biztosítunk saját hordozható laptopon történő tanulásra is.

Tapintható írás-olvasás tanítás

A látássérült megtanulja és alkalmazza a síkírás-olvasás helyett a pontírás-olvasást, azt a nemzetközi technikát, mely a tapintáson alapul. 

Célunk, hogy az itt megszerzett tudásával önállóan kommunikáljon, saját magának bármit meg tudjon jelölni, feliratozzon, el tudja olvasni gyógyszeres dobozait, asztali naptárát.        
A tanulási folyamat során az olvasás mellett speciális írógépen írni is megtanulja a Braille karaktereket. Lehetőség van feliratozók, pontozók és Braille kijelzők használatának elsajátítására is.

Pszichológiai szolgáltatás

A rehabilitáció során egyéni és csoportos pszichológiai tanácsadást, krízis-intervenciót, mentálhigiénés prevenciós szolgáltatást valósítunk meg. A bio-pszicho-szociális szemlélet értelmében fontosnak tartjuk a különböző – rehabilitációban részt vevő – szakemberek szoros együttműködését, adott esetben a látássérültek családjával való együttműködést. Kiemelten fontosnak tartjuk az önismeret fejlesztését, az önértékelési problémák kiküszöbölését, az önállóság növelését, az életvezetési nehézségek leküzdését (a konfliktus- és problémakezelés javítását, a kapcsolat-teremtési készség javítását), melyek lehetővé teszik a zökkenőmentes munkába állást is.    

Szociális segítségnyújtás / esetkezelés

Azok az emberek, akik felnőtt korukban válnak látássérültté, krízist, veszteséget élnek át. Életük legtöbb területén változás áll be, korábbi szerepeiket, feladataikat – ideiglenesen vagy akár végérvényesen – nem tudják ellátni. Új stratégáikat kell kialakítaniuk, amelyekkel a megváltozott élethelyzetben is boldogulni tudnak, és legalább olyan életszínvonalon élhetnek tovább, mint a látássérülést megelőzően.    

Nagyon fontos, hogy a rehabilitációban résztvevő kliens megfelelő szociális háttérrel rendelkezzen, hiszen ha valaki napi megélhetési gondokkal küzd, vagy komoly családi válságban él, nem tud teljes erőbedobással dolgozni a rehabilitáció többi területén.  

A szociális munkással történő együttműködés tehát fontos helyet foglal el a rehabilitáció folyamatában mind a hétköznapi élet ügyintézései, segítő szolgáltatások igénybevételének segítésével, mind a szabadidős programok igénybevételének segítésével, az önálló életvitelt segítő feltételek kialakításában.

Az oldal tetejére