Ki-Látás Elemi Rehabilitációs Központ

Bemutatkozás

Célkitűzésünk

A Ki-Látás Rehabilitációs Központ – Szolgáltatópontok rehabilitációs szolgáltatását a 2007 decemberében létrejött Ki-Látás Közhasznú Alapítvány működteti.   Célunk felnőtt látássérült személyek önálló életvitele kialakításának, a társadalomba való beilleszkedésének és sikeres munkába állásának megsegítése.

Rehabilitációs munkánk létrejötte részét képezte annak az országos programnak, mely célul tűzte ki, hogy az ország valamennyi régiójában megvalósulhasson a felnőtt látássérültek rehabilitációjának helyi szinten történő ellátása. Így ma a Vakok Állami Intézetének Rehabilitációs csoportja (VERCS, Budapest) mellett szinte valamennyi régióban helyi szervezet látja el a látássérültek elemi rehabilitációját.

A szolgáltatás helyszíne

A Ki-Látás Rehabilitációs Központ - Szolgáltatópontok a Dél-dunántúli Régióban, Somogy, Tolna, Baranya megye területén nyújt szolgáltatásokat. A rehabilitációs munka központja Pécsen épült ki, további szolgáltatópontok találhatók Kaposváron és Szekszárdon.

Célcsoportja azon felnőtt látássérült személyek, akik vagy pár éven belül vesztették el látásukat vagy az eredetileg fennálló látáscsökkenésük oly mértékben megnövekedett, hogy önálló életvezetésüket segítség nélkül nem képesek megoldani, s ez jelentősen nehezíti társadalmi reintegrációjukat. Ellát egyedül, szüleivel ill. saját családban élő, munkaképes korú és nyugdíjas látássérülteket egyaránt.

Szolgáltatási körébe tartozik a funkcionális látásvizsgálat-látástréning, a tájékozódás és közlekedés tanítása fehér bottal, a mindennapos tevékenységek tanítása, a Braille írás, olvasás tanítása, egyéni pszichés tanácsadás, önsegítő csoportterápiás klubja, egyéni informatika oktatás, szociális munka és rehabilitációs tanácsadás. Szolgáltatásait ambuláns, indokolt esetben otthontanítási formában, egyéni oktatás keretei között lehet igénybe venni.

A funkcionális látásvizsgálat során a szemészeti diagnózisra építve pedagógiai módszerekkel kerülnek feltérképezésre a használható látási funkciók, melyre a kliens a hétköznapi életben támaszkodhat. A látástréning ezeket a képességeket bontakoztatja ki speciális technikákkal, valamint megismertet speciális optikai és elektronikus eszközökkel, melyek egyénre szabottan segítenek a mind hatékonyabb olvasásban, információszerzésben. Az eszközök kipróbálása és alapos megismerése érdekében eszközkölcsönzőt működtetünk.

A tájékozódás és közlekedés tanítása során hosszú fehér bottal tanulnak meg közlekedni a kliensek. Speciális technikák elsajátításával tesznek szert az önálló és biztonságos közlekedés képességére. Lehetőség van, már önállóan közlekedő kliensek számára újabb útvonalak tanulására. Az alapítvány részt vesz a kutyával való közlekedés tanításának folyamatában is, együttműködve a vakvezetőkutya kiképzésére szakosodott szervezetekkel.

A mindennapos tevékenységek tanítása során az önkiszolgálás, a személyi higiénia, a háztartásvezetés, az ügyintézés és a szabadidő eltöltés területén tehet szert a kliens önállóságra adaptációs technikák és helyszínek kialakításával, speciális és adaptált eszközök megismerésével, valamint kölcsönös információnyújtás révén.

Az informatika oktatás során valamennyi kliens egyénre szabottan sajátíthatja el a speciálisan kifejlesztett nagyító és beszélő programok használatát (JAWS, MAGIC, ZOOMTEXT, FUSION). Továbbá igény szerint megtanulhatja a népszerű okostelefonok, valamint a rajtuk futó alkalmazások használatát.

A pszichológiai szolgáltatás keretében lehetőség nyílik a nehezített élethelyzetben élők megsegítésére, valamint a frissen látássérültté váltak traumafeldolgozási folyamatának támogatására. A rendkívül népszerű önsegítő csoportokban a kliensek egymást segítik tapasztalataikkal, ötleteikkel.

A szociális munkás tanácsadást nyújt az igénybe vehető kedvezményekről, igényelhető támogatásokról, valamint személyre szabottan segíti a szociális ügyintézés menetét.

A rehabilitációs központba - szolgáltatópontokra telefonos, elektronikus levél ill. ügyeleti időben személyes bejelentkezés útján lehet bekerülni, ahol a kliens igényeihez igazodó ellátás képességeinek felmérésével, az igények, tervek és célok közös megbeszélésével kezdődik.

A rehabilitációs központ- szolgáltatópontok szolgáltatásai az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére és finanszírozásával, a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által kiírt pályázatok keretében valósulnak meg, így a kliensek számára ingyenesek. A szolgáltatások megvalósításához modern és magas színvonalú eszköz és segédeszköz parkot működtet, melyet szintén pályázati források tettek lehetővé. A kliensek minél hatékonyabb ellátása érdekében eszközkölcsönzőt működtet.

A kliensek minél hatékonyabb ellátása érdekében szoros kapcsolatot tart fenn a régió egészségügyi-, foglalkozási rehabilitációs szolgáltatóival valamint civil szolgáltató és érdekképviseleti szervezetekkel (szemészetek, munkaügyi központok, vakok egyesületének helyi szervezetei…).

Kitelepülések, előadások alkalmával valamint további igények felmerülése esetén tájékoztatást nyújt munkájáról és érzékenyítő programokat biztosít látó emberek számára, megcélozva ezzel a társadalmi szemléletformálás nem kis feladatát.

A rehabilitációs tevékenységben speciálisan képzett, magas színvonalú tevékenységet végző szakemberek dolgoznak: rehabilitációs tanárok, szociális munkások, pszichológusok, informatika oktatók.

 

Sokszor, sokféle módon mutatkoztunk már be kisebb-nagyobb csoportoknak, és itt a Facebook-on is. Részt vettünk már számtalan szemlélet formáló programon, szerveztünk láthatatlan vacsorákat azért, hogy minél közelebb hozhassuk az érdeklődők számára a látássérültek világát. Ennek ellenére, az elmúlt évben mégis hiányérzetünk támadt.   Úgy gondoltuk, hogy kell még valami új, valami egészen más. Valami olyasmi, amit idáig még nem csináltunk. Hát sok mindent nem csináltunk még, így bemutatkozó kisfilmet sem. Megálmodtuk, és meg is valósítottuk, most pedig örömmel osztjuk meg veletek. 

Bemutatkozó kisfilm

Amikor valaki részlegesen, vagy teljesen elveszíti látását, a hiányérzet és a fájdalom felbecsülhetetlen. Van, aki ilyenkor azt gondolja, hogy soha többé nem fog tudni teljes életet élni ezzel az állapottal. Ahogy telik az idő, valamennyien mégis szép lassan felállnak, és úgy döntenek, hogy megpróbálják élni az életüket látás nélkül is.   Az alábbi kisfilm több olyan kliensünket mutat be, akiknek ez már sikerült. És nem is akárhogy. 

2. Bemutatkozó kisfilm

 

Az oldal tetejére